mkngroup

Wyszukiwarka
szans edukacyjnych
baza ofert

Innowacyjność w edukacji to kluczowa sfera rozwoju w Unii Europejskiej. Narzędziem w doskonały sposób ilustrującym tę ideę jest stworzona przez MKN Group dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Projekt, który jest odpowiedzią na zamiany zachodzące na lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy pozwala szybko i sprawnie obsługiwać BAZĘ OFERT EDUKACYJNYCH.